Dying of the Light

Dráma / Thriller, 2014

38%

Agent CIA Evan Lake (Nicolas Cage) je nútený odísť do dôchodku potom, čo začne prejavovať známky skorého nástupu demencie. V rovnakom čase zistí, že jeho dávny nepriateľ Muhhamed Banir (Alexander Karim) nie je po smrti, ako sa predpokladalo, ale je živý a prijíma experimentálnu liečbu. S pomocou mladého potupeného agenta si Evan kladie za cieľ Banira vystopovať. Pátranie ho dovedie až do Mombasy, kde v prestrojení za lekára konečne konfrontuje svojho nepriateľa.