12 kôl II

Akčný / Thriller, 2013

46%

Keď paramedik Nick Malloy (Randy Orton) zdvihne telefón, netuší, akej chyby sa dopustil. Proti svojej vôli sa dal zatiahnuť do vražednej hry na mačku a myš, ktorej autorom je pomstychtivý psychopat. Nick je nútený splniť dvanásť úloh, a to bez pomoci polície a v stanovenom čase. Ak sa tak neudeje, jeden ľudský život vyhasne a nebude to život hocikoho...